وبلاگ

راه حل های مشکلات تزریق پلاستیک

مشکلات تزریق پلاستیک ممکن است شامل خطوط جریان، فرورفتگی، حباب، خط جوش، ناقص بودن قطعه، خمیدگی یا انحراف، پلیسه و جتینگ باشد. برای برطرف کردن این مشکلات باید عوامل مختلفی مانند دما، فشار، سرعت، زمان، نوع و کیفیت مواد و قالب را کنترل کرد

راه حل های مشکلات تزریق پلاستیک

تزریق پلاستیک یکی از روش های مهم تولید قطعات پلاستیکی است که در صنایع مختلف کاربرد دارد. اما این فرآیند نیز ممکن است با مشکلات و نقص هایی روبرو شود که بر کیفیت و زیبایی محصول تاثیر منفی می گذارد.

برخی از این مشکلات عبارتند از:

خطوط جریان

خطوط و رگه هایی که روی سطح قطعه پلاستیکی به وجود می آیند و ناشی از تغییر سرعت و جهت جریان مذاب پلاستیک در قالب است.

برای رفع این مشکل باید سرعت و فشار تزریق،دمای قالب و مواد، اندازه و موقعیت گیت را تنظیم کرد بطوریکه درجه حرارت قالب یا پلاستیک مذاب را افزایش دهید، سرعت تزریق را کاهش دهید یا الگوی جریان در قالب را طراحی کنید.

جلوگیری از ایجاد خطوط جریان در قطعات پلاستیکی تولید شده

 • افزایش اندازه‌ی چاه‌های خنک‌کننده در کانال عبور مواد پلاستیک
 • افزایش اندازه‌ی معبرها و دریچه‌ها
 • کوتاه کردن کانال اصلی یا تغییر مسیر به معابر داغ
 • افزایش سرعت تزریق
 • افزایش فشار تزریق
 • افزایش زمان نگهداری فشار
 • افزایش دمای قالب و مواد تزریق

فرو رفتگی

فرو رفتن بخش هایی از سطح قطعه پلاستیکی که ناشی از کاهش حجم مذاب پلاستیک در طول خنک شدن است.

برای رفع این مشکل باید فشار و زمان تزریق،ضخامت دیواره قطعه،طراحی ساختار قطعه را بهینه کرد.

دلایل ایجاد فرو رفتگی

 • پایین بودن بیش از حد فشار تزریق پلاستیک یا نگهداری فشار
 • کوتاه بودن بیش از حد مدت زمان نگهداری فشار و خنک شدن قطعه
 • بالا بودن بیش از حد دمای ذوب و دمای قالب
 • طراحی نامناسب ساختار قطعات

در واتساپ با ماشین سازی مرادی در ارتباط باشید

ناقص بودن قطعه

عدم پر شدن کامل قالب با مذاب پلاستیک که ناشی از عوامل مختلفی ما

پست های مرتبط